سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 12 مرداد 1400

1161

شرکت های خلاق و نوآور

170

شتابدهنده های فناوری

280

مراکز نوآوری

6030

شرکت های دانش بنیان

4

رتبه جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری

6399

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

1805

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت